Бачка

Bács-Bodrog
Egyéb kategória

Бачка

Бачка (мађарски: Bácska, буњевачки и хрватски: Bačka, словачки: Báčka, русински: Бачка, немачки: Batschka) је географски регион, административно подељен између Србије и Мађарске. Мађарски део Бачке укључен је у мађарску жупанију Бач-Кишкун. Српски део Бачке је лоциран у Аутономној Покрајини Војводини. На територији Војводине, Бачка је административно подељена на округе: Јужнобачки, Севернобачки и Западнобачки. Већи градови Бачке су: Нови Сад (215.659), Суботица (99.471), Сомбор(50.950), Бачка Паланка (29.431), Врбас (25.887), Бечеј (25.703), Сента (20.363), Апатин (19.320) и други. Према последњем попису становништва (2002), у Бачкој живе: Срби (59%), Мађари (16%) […]

Tovább…