Földrajza

Bácskát alapvetően két részre lehet osztani a mai határok mentén:

Észak-Bácska/Felső-Bácska
A magyarországi Bács-Kiskun megye területéhez, egy csekély része pedig a horvátországi Eszék-Baranya megye területéhez tartozik.

Közép- és Dél-Bácska
A Vajdaság Autonóm Tartomány következő körzetei tartoznak hozzá:

 • Nyugat-bácskai körzet
 • Észak-bácskai körzet
 • Dél-bácskai körzet

Az Észak-bánsági körzet alábbi három községe is Bácskához tartozik földrajzilag:

 • Zenta község
 • Magyarkanizsa község
 • Ada község

Északi részének középkori elnevezése Bodrog volt (Ferenc-csatornától északra), a déli részének pedig Bácska – innen ered a Bács-Bodrog vármegye név. Az idő folyamán azonban eltűnt a Bodrog megnevezés, és kialakult a mai értelemben vett Bácska határvonala. Nyugatról és délről a Duna, keletről a Tisza határolja mint természetes határvonal. Északon Csanád, Nádudvar, Hajós és Kiskunhalas alatt húzódik, majd Horgos fölött folytatódik.

Átlagos tengerszint fölötti magassága 90 méter. Talaját nagyrészt igen termékeny réteg, úgynevezett feketeföld borítja – főleg Óbecse és Szenttamás határában.

Magasabb területek

A Szabadkai-homokhátság: (a Szabadka-Palics-Ludas vonaltól északra), 20 km * 7 km-es területen, átlag 102-143 m magasságban. Ez a Duna-Tisza között egészen Budapestig elhúzódó homok-hátság déli része.

A Bácskai lösz-hátság: déli részeit telecskainak (Telecskai-dombság), a keletit felsőhegyinek hívják. Magassága 90-125 m közötti, mélysége átlag 10 m.

A Titeli-fennsík a Duna-Tisza torkolatánál található. Szigetként emelkedik ki környezetéből 110-130 m-es magasságával. 94 km²-nyi alapterületen.

 

Kisebb folyóvizek

 • Bács-ér vagy más néven Kanyarodó (Krivaja)
 • Egres (Jegrička)
 • Körös
 • Csik-ér
 • Mosztonga
 • Kígyós (Plazović)
 • Budzsák
 • Zsiva (Živa)
 • Vajos

Jelentősebb mesterséges folyóvizek
A Duna-Tisza-Duna-csatorna (DTD, régen Ferenc-csatorna, szerbül Veliki kanal) – Bezdán és Óbecse között húzódik 118 km hosszúságban

Ferenc József-csatorna (Mali kanal) – a Ferenc-csatorna mellékága, amely Újvidéknél csatlakozik a Dunába

Legfontosabb tavai

Palicsi-tó – Szabadka mellett van, a Vajdaság legnagyobb állóvize. 500 ha-os alapterületű, 1,5-2,5 m mély.

Ludasi-tó – a Palicsi-tó mellett található, kiterjedése 330 ha.