Bácska

Bács-Bodrog

Bácska történelmi tájegység a Duna-Tisza-közén, az Alföld déli része, a Duna-Tisza közének a Baja-Szeged vonaltól délre eső része.

Területének 85%-a Szerbiához (Közép- és Dél-Bácska), 14%-a Magyarországhoz (Felső-Bácska vagy Észak-Bácska), 1%-a pedig Horvátországhoz tartozik.

Északi részének középkori elnevezése Bodrog volt (Ferenc-csatornától északra), a déli részének pedig Bácska. Innen ered a Bács-Bodrog vármegye név. Az idő folyamán azonban eltűnt a Bodrog megnevezés, és kialakult a mai értelemben vett Bácska határvonala. Nyugatról és délről a Duna, keletről a Tisza határolja mint természetes határvonal. Északon Csanád, Nádudvar, Hajós és Kiskunhalas alatt húzódik, majd Horgos fölött folytatódik.